Kontakta oss

Intresserad av att veta mer om oss och våra tjänster?
Kontakta oss gärna. 

Yay! Brand and Design Agency AB

contact@yaybd.se

www.yaybd.se
+46 8 20 42 00

image

Med fokus på helheten

Att hjälpa företag att bli framgångsrika kräver mer än att leverera snygg yta. 

Vi fokuserar på helhet och producerar strategier och idékoncept för nationella och internationella varumärken.

Allt inom ett företag påverkar bilden av varumärket och det gäller att arbeta konsekvent med all kommunikation inom företaget.
En strategi för ett varumärke ska implementeras i hela organisationen, in i minsta detalj.

Vi hjälper våra kunder att skapa och positionera framgångsrika varumärken.

 

image

08 Mittuniversitetet Idékoncept

Mittuniversitetet är Sveriges yngsta universitet – med Campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund. Det är platser där människor möts, inspireras av varandra och tänker nytt. Att våga tänka nytt har visat sig vara väsentligt i den traditionella värld som universitetsvärlden utgör. Det nytänkande och nätverkande universitetets arbete med att skapa acceptans för sitt upplägg med campus i tre städer har inte varit okomplicerat.

Utmaning:
Att inom universitetets ramar marknadsföra och synliggöra det minsta av universitetets tre campusområden, Campus Härnösand.

Lösningen:
Lösningen blev en reklamkampanj som visar ett alternativ till de stora universiteten, genom att vända det lilla till en fördel. Med hjälp av två små ”ambassadörsfigurer” kunde vi berätta fördelarna med campus Härnösand: Man går till exempel inte vilse och det finns inga väntetider att tala om. De små ambassadörerna gav oss fina möjligheter att dramatisera litenheten och väcka sympati med glimten i ögat. Vi tog fram flera reklamfilmer, DR och annonser. Vi annonserade utomhus på små skräddarsydda miniannonstavlor kopplade till vanliga annonstavlor, byggde en webbplats med ett spel/utmaning och genomförde en bejublad releasefest.

Kampanjen gav resultat! De senaste åren har varit mycket framgångsrika för det unga universitetet, antalet studenter har markant överträffat riksgenomsnittet och andelen externa forskningsmedel vuxit. Efter det lyckade samarbetet fick vi förmånen att också arbeta vidare med att skapa en ny grafisk identitet för hela Mittuniversitetet.


Yay

, more cases!